Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Overig

Crisishulp en overige overeenkomsten Jeugdhulp

Hier vindt u de aanbestedingsstukken (voor zover van toepassing) van de volgende overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn van toepassing voor Noord-Limburg, tenzij anders aangegeven.

  • Integrale Crisishulp Jeugd (voor regio Noord- en Midden-Limburg)
  • Medicijncontrole 
  • Jeugdzorg Plus (voor Zuid-Oost Nederland)
  • Integrale vroeghulp en deelname Down Syndroom Team
  • Inzet GZ psycholoog
  • Drangtraject
  • Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • GGZ behandeling kinderarts