Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Contactgegevens per gemeente

Wilt u als inwoner of zorgaanbieder contact met de gemeente? Klik dan hieronder links op de naam van de desbetreffende woongemeente. In het scherm dat zich opent treft u de gegevens en contactpersonen aan zoals deze bij ons bekend zijn. 

Lees voor

Meldpunt Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of geweldsincident in verstrekking voorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

Lees meer op WMO

Meldpunt Jeugdzorg

Het betreft hier nadrukkelijk calamiteiten die plaatsvinden gedurende de betrokkenheid van een jeugdinstelling of jeugdhulpaanbieder, waarbij tijdens het verblijf of ambulante hulp een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis ontstaat, die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid.

Wanneer er een calamiteit plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een jeugdzorginstelling is de instelling verplicht hiervan een melding te doen bij de:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
betreffende gemeente. 

Lees meer op Jeugdzorg