Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor inwoners

Domein Jeugdhulp

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden.

Lees voor
De Jeugdwet
Heeft u een hulpvraag in het kader van de Jeugdwet? Dan heeft u niet rechtstreeks met onze organisatie te maken. Mocht u een zorgvraag hebben of op zoek zijn naar ondersteuning, dan staat het lokale team van uw eigen gemeente klaar om u te helpen. Samen met de betrokkenen wordt dan gekeken welke vorm van Jeugdhulp het meest passend is. U kunt eenvoudig de contactgegevens van uw gemeente vinden op onze website.

Belangrijke doelen van de Jeugdwet zijn:

 • Gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.
 • Minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen.
 • Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen.
 • Samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur.
 • Meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Lees voor

De jeugdhulpplicht

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

 • de jongere adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jongere de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

De jeugdwet

In de Jeugdwet is geregeld welke taken gemeenten hebben. De gemeenten moeten onder andere:

 • jeugdhulp van goede kwaliteit aanbieden;
 • een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen;
 • voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht) treffen;
 • jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering organiseren;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen;
 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie zoeken;
 • vertrouwenspersonen aanwijzen voor jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening.