Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor verwijzers

Domein Participatie

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten er op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat en waar nodig ondersteund wordt.

Participatie header
Lees voor
De wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Onze organisatie koopt voor de gemeenten deze ondersteuning in bij aanbieders en sluit namens de regiogemeenten (raam)overeenkomsten af.

De toegang tot ondersteuning in het kader van de Participatiewet is in iedere gemeente lokaal georganiseerd. Meer informatie en relevante documenten voor de lokale verwijzers is te vinden op onze website onder Documenten & Downloads.