Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor verwijzers

Domein Wmo

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees voor
De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Onze organisatie heeft voor de gemeenten deze ondersteuning ingekocht bij aanbieders en heeft namens de regiogemeenten (raam)overeenkomsten afgesloten.

De toegang tot ondersteuning via de Wmo is in iedere gemeente lokaal georganiseerd. Meer informatie en relevante documenten voor de lokale verwijzers is te vinden op onze website onder Documenten & Downloads