Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Klik hierboven op ‘Verwijzers’, ‘Aanbieders’ of ‘Inwoners’ voor meer informatie per doelgroep.