Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Nieuws & Artikelen

De MGR verstuurt geregeld nieuwsmailings met relevante informatie voor aanbieders en gemeenten. Deze verschijnen op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Hieronder vindt u een overzicht van alle mailings uit 2022 en 2023 tot nu toe. Voor nieuwsmailings uit de jaren 2015 tot en met 2021, raadpleeg de archiefpagina.

Filters

Thema’s

Jaar

02.12.2023Productieverantwoording 2022Lees meer02.12.2023Pilot plekken en trajecten JeugdhulpLees meer02.12.2023Handboeken Jeugd en WmoLees meer02.12.2023Kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestartLees meer02.12.2023Verwijsindex RisicojongerenLees meer02.12.2023Personele wijzigingen MGRLees meer02.12.2023Bereikbaarheid MGRLees meer02.12.2023Trajecttarieven en productieverantwoordingLees meer02.12.2023VendorLink / ISPnextLees meer02.12.2023ZoektoolLees meer02.12.2023Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) Lees meer02.12.2023Tarieven 2023Lees meer02.12.2023Verwijsindex risicojongeren Noord- en Midden-LimburgLees meer02.12.2023Beëindiging corona meerkosten protocolLees meer02.12.2023Personele wijzigingen MGRLees meer02.12.2023Toezicht en handhaving Wmo/ JeugdwetLees meer02.12.2023Uitvoeringsplan 2023 – 2025 MGR sociaal domein Limburg-NoordLees meer02.12.2023Een nieuw jaar, een nieuwe startLees meer02.12.2023Twee pilotvoorstellen voor betere samenwerking tussen Wmo, Zvw en WlzLees meer02.12.2023Definitieve productieverantwoording 2022Lees meer02.12.2023Taakverdeling contractmanagers MGRLees meer02.12.2023Inkoper Peter van Deuzen met pensioenLees meer02.12.2023Lees meer02.12.2023Nieuwe cao-afspraken in het sociaal domeinLees meer02.12.2023Micro- en reguliere aanbieder JeugdLees meer02.12.2023Hoofd- en onderaanneming Lees meer02.12.2023Inspiratiefestival Vitaal opgroeien in een krachtige samenlevingLees meer02.12.2023Nieuwsbericht Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg   Lees meer02.12.2023Overgang Negometrix naar Mercell Source-to-contractLees meer02.12.2023Uitvraag contactgegevens via ISPnextLees meer02.12.2023Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) - 2023  Lees meer02.12.2023Tarieven 2024Lees meer02.12.2023Vacature Procesondersteuner contractmanagementLees meer02.12.2023WerkafsprakenLees meer02.12.2023Nieuwe websiteLees meer02.12.2023Bericht van gemeente Gennep  Lees meer
Helaas, er zijn geen nieuws of artikelen gevonden.