Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Tarieven 2024
De percentages waarmee de tarieven contractueel geïndexeerd worden zijn onlangs gepubliceerd. Hiermee zijn de tarieven voor het jaar 2024 vastgesteld. Voor de eurotrajecten waarmee bij een aantal Wmo- en Jeugdproducten wordt gewerkt is hierin ook de ‘compensatietoeslag eurotrajecten’ meegenomen. Deze is van toepassing voor zover in 2022 en 2023 gewerkt is met trajectfinanciering. Betreffende aanbieders zijn hier in juni van dit jaar over geïnformeerd.

U kunt het bestand met nieuwe tarieven vanaf deze pagina downloaden. De tarieven worden begin 2024 opgenomen in ISPnext.