Productieverantwoording 2021 regio Limburg-Noord

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de productieverantwoording 2021. Indien u in 2021 diensten heeft geleverd, legt u daarover een verantwoording af, aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording.

De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert. 

Iedere aanbieder die via één van onderstaande overeenkomsten diensten heeft geleverd, moet een verantwoording indienen. De overeenkomsten zijn:

Maatwerkovereenkomsten regio
1. Onafhankelijke cliëntondersteuning; MGR2018.1 Regio
2. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.2 Regio
3. Maatwerkdiensten Wmo; MGR2018.3 Regio
4. Maatwerkdiensten Participatie; MGR2018.4 Regio

Prestatieovereenkomsten Venlo
5. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.1 Venlo
6. Maatwerkdiensten Wmo Begeleiding Individueel; MGR2018.2 Venlo
7. Beschermd Wonen & Beschermd Thuis; MGR2018.4 Venlo
8. Maatschappelijke Opvang Noord-Limburg; MGR2018.BVPMO

Overig Venlo
9. Sociale en andere specifieke diensten; MGR2017.NBAV

Aanbieders die géén diensten hebben geleverd in 2021 hoeven geen verantwoording in te dienen.


Informatie via mailings

Om aanbieders te informeren over het verantwoordingsproces, zijn/worden meerdere mailings verstuurd aan het algemene mailadres van de aanbieders en aan het mailadres van hun contactpersoon financieel.

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze mailings:

Productieverantwoording 2021 - eerste aankondiging (15 december 2021)                   
Productieverantwoording 2021 - tweede aankondiging (12 januari 2022)
Productieverantwoording 2021 - derde aankondiging (27 januari 2022)

 

Informatie via downloads

Rechts op deze pagina vindt u een aantal downloads. 

 

Uploadportal

Uploadportal productieverantwoording