Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Team Sociaal 
Domein Limburg-Noord

Ons team bestaat uit deskundige collega's ieder met zijn of haar specialisme. 

Janny Kuijpers

Directeur

Simone de Wan

Officemanager

Monique Jacobs

Contractmanager Jeugd

Anne van den Munckhof

Contractmanager Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bram Jacobs

Contractmanager Jeugd

Paul Bongers

Contractmanager Jeugd

Meggie van der Poel

Contractmanager Jeugd en Participatie

Gillian Lion

Contractmanager Jeugd

Selaine Soons

Contractmanager Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie

Emma Daud

Assistent contractmanager

Linda Ebus

Regionaal coördinator toegang Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang

Tom Houben

Procesregisseur Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie

Manon van Erp

Contractbeheerder

Dion Reijnders

Data analist

Salem Najja

Senior data analist

Aukje Bosman

Voorzitter bijzondere toegang