Meldingsformulier calamiteit of geweldsincident Wmo

Er heeft in uw organisatie een calamiteit of geweldsincident plaatsgevonden

Een (of meer) cliënten die van uw organisatie ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 ontvangt, heeft daarbij (fysiek of emotioneel) letsel opgelopen, of erger. Met dit formulier kunt u dit melden bij het Toezicht Wmo. Waar in dit meldformulier ‘calamiteit’ staat kan ook ‘geweldsincident’ gelezen worden.

Informatie die niet direct in een van de velden past, maar die volgens u wel relevant is, kunt u beschrijven bij ‘overige informatie’ of meesturen. De informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. U ontvangt van ons binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Toezicht Wmo zal vervolgens uw melding bekijken en binnen 3 werkdagen hierover terugkoppelen. Indien Toezicht Wmo uw melding als calamiteit beoordeeld, verwacht Toezicht Wmo dat u een zelfonderzoek verricht naar de ondersteuning voorafgaand aan de calamiteit en hierover binnen 3 maanden rapporteert. Hierover kunt u meer lezen in de richtlijn zelfonderzoek Wmo.


Gegevens aanbieder

Melding bij bestuurder * Ja    Nee
Gegevens bestuurderGegevens melder calamiteit of geweldsincident


Gegevens cliënt
Omschrijving calamiteit of geweldsincident

Berichtgeving


Betrokkenheid andere partijen Ja    Nee
Ja    Nee

Melden calamiteit inzake Wmo

Veiligheid Ja    Nee


Maatschappelijke onrust Ja    Nee

Nazorg Ja    Nee

* Onder Bestuurder dient ook verstaan te worden (afhankelijk van de rechtsvorm van de aanbieder)

  • Raad van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • (mede)Eigenaar
  • Maat
  • (mede)Vennoot
  • Directie