Productieverantwoording 2020 regio Limburg-Noord

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de productieverantwoording 2020. Indien u in 2020 diensten heeft geleverd, dient u een verantwoording in te dienen van die diensten, aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording.

De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze stukken om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert. 

Iedere aanbieder die via één van onderstaande overeenkomsten diensten heeft geleverd, moet een verantwoording indienen. De overeenkomsten zijn:

Maatwerkovereenkomsten regio
1. Onafhankelijke cliëntondersteuning; MGR2018.1 Regio
2. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.2 Regio
3. Maatwerkdiensten Wmo; MGR2018.3 Regio
4. Maatwerkdiensten Participatie; MGR2018.4 Regio

Overige overeenkomst regio
5. Herstelhuis 2019 – 2020; MGR2019.1 Regio

Prestatiecontracten Venlo
6. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.1 Venlo
7. Maatwerkdiensten Wmo Begeleiding Individueel; MGR2018.2 Venlo
8. Beschermd Wonen & Beschermd Thuis; MGR2018.4 Venlo
9. Bemoeizorg en Preventie; MGR2018.6 Venlo

Overig contract Venlo
10. Sociale en andere specifieke diensten; MGR2017.NBAV

Aanbieders die géén diensten hebben geleverd in 2020 hoeven geen verantwoording in te dienen.


Informatie via mailings

Om aanbieders te informeren over het verantwoordingsproces, worden meerdere mailings verstuurd aan het algemene mailadres van de aanbieders en aan het mailadres van hun contactpersoon financieel.

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze mailings:

Productieverantwoording 2020 - eerste aankondiging (14 december 2020)
Productieverantwoording 2020 - tweede aankondiging (15 januari 2021)
Productieverantwoording 2020 - derde aankondiging (29 januari 2021)

 

Informatie via downloads

Rechts op deze pagina vindt u een aantal downloads. 

 

Uploadportal productieverantwoording