Verantwoording maatwerkdiensten regio Limburg-Noord

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de productieverantwoording 2019. Indien u in 2019 diensten heeft geleverd, dient u een verantwoording in te dienen van die diensten, aangevuld met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant of een bestuurlijke verantwoording (zie afspraak 7 van de bijlage Werkafspraken bij uw overeenkomst).

De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze stukken om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert. Wij zullen strak sturen op de naleving van deze verplichting uit de overeenkomst en indien nodig zullen we gebruik maken van artikel 12 van de raamovereenkomst “Penalty‘s en ontbinding”.

Iedere aanbieder die via één van de regionale overeenkomsten diensten heeft geleverd, moet een verantwoording indienen. De overeenkomsten zijn:

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Maatwerkdiensten Jeugd
 • Maatwerkdiensten Wmo
 • Maatwerkdiensten Participatie
 • Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan

Aanbieders die géén diensten hebben geleverd in 2019 hoeven niets te doen.

De gemeente Venlo heeft in 2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels pilots af te wijken van de regionale overeenkomsten. Het verantwoordingsproces voor deze diensten ziet er anders uit. De betreffende aanbieders zullen hier binnenkort separaat nader over geïnformeerd worden.

Informatiemails

Om aanbieders te informeren over het verantwoordingsproces, zijn enkele e-mails gestuurd. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze berichten:
Aankondiging Productieverantwoording 2019 (20 december 2019, gecorrigeerd op 23 december 2019)
Productieverantwoording 2019 - tweede bericht (17 januari 2020)
Productieverantwoording 2019 - derde bericht (7 februari 2020)
Productieverantwoording 2019 - extra bericht i.v.m. het coronavirus (24 maart 2020)

Wat moet ik indienen?

Allereerst dient u de feitelijke productieverantwoording in. Voor uw en ons gemak hebben we hiervoor op basis van de landelijke standaarden een format gemaakt. Alle producten met de bijbehorende eenheden, codes en tarieven zijn hier al ingevuld, u hoeft alleen nog de aantallen in te vullen. Wij verzoeken u uw informatie via deze formats aan te leveren, zowel in Excel als ondertekend in PDF. De formats zijn hiernaast te downloaden.

Naast de financiële verantwoordingsgegevens, levert u in:

 • een controleverklaring van een onafhankelijke accountant (omzet > onderstaande drempelbedragen)
 • een bestuurlijke verantwoording (omzet ≤ onderstaande drempelbedragen)

Drempelbedragen:

 • Totaalomzet in regio Limburg-Noord: € 200.000
 • Omzet bij een individuele Gemeente:
  • Beesel: € 50.000
  • Bergen: € 50.000
  • Gennep: € 50.000
  • Horst aan de Maas: € 100.000 (was € 50.000, wordt nog aangepast in de Werkafspraken)
  • Peel en Maas: € 70.000
  • Venlo: € 100.000
  • Venray: € 50.000

De regels met betrekking tot de controle op de productieverantwoording zijn terug te vinden in de Werkafspraken behorende bij de overeenkomst en in het landelijk accountantsprotocol. Het accountantsprotocol 2019 kunt u hiernaast downloaden.

Uploadportal

U dient de productieverantwoording 2019 in via een uploadportal. Begin februari komt er een knop op deze pagina waarmee u dit portal kunt benaderen.

Eerst wordt dan aan u gevraagd om in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Mocht u dit laatste niet meer weten, dan kunt u gebruik maken van de ‘wachtwoord vergeten’-knop.

Na het inloggen komt u direct op het uploadportal terecht, waar u in 4 stappen door het proces van het indienen wordt geloodst.

 • Stap 1: uw gegevens te controleren. Eventuele wijzigingen kunt u aanbrengen in de Kernregistratie inkoop.
 • Stap 2: uploaden documenten, via de daarvoor bestemde tabbladen. Bij twee tabbladen vragen wij u om: 
  • een voorlopige productieverantwoording (uiterlijk 1 maart indienen).
  • een definitieve productieverantwoording in Excel en PDF, plus controleverklaring accountant of bestuurlijke verantwoording (uiterlijk 1 april indienen).
 • Stap 3: eventuele opmerkingen aangeven en overige documenten indienen
 • Stap 4: indienen documenten. Na het definitief indienen wordt het uploadportal vergrendeld. Wilt u tijdens het indienen uw gegevens tussentijds opslaan, gebruik dan de knop “Concept opslaan”.

Wanneer u problemen ondervindt met het scannen van documenten in PDF, adviseren wij u om daar met behulp van Google een oplossing voor te zoeken.

 

Uploadportal productieverantwoording