Inkoop 2022

Per 1 januari 2022 sluiten zeven gemeenten in Noord-Limburg nieuwe contracten af met aanbieders in het sociaal domein. Het gaat daarbij om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. We willen zorgen voor goede maatwerkvoorzieningen; van hoge kwaliteit en tegen een reële prijs. En meer grip krijgen op het sociaal domein, door scherper te sturen.

We hebben daarvoor een programma in het leven geroepen: ‘Sturing en Inkoop Sociaal Domein Noord-Limburg’. Dit programma wordt bemenst door medewerkers van de zeven Noord-Limburgse gemeenten en van de MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord; gezamenlijke inkooporganisatie).

 

Waar staan we

Er zijn al twee fases klaar. Daarin zijn onder andere de strategische doelen en randvoorwaarden opgesteld. En hebben we bepaald welke producten, onderverdeeld in segmenten, we voor onze inwoners willen inkopen. We zitten nu in de derde fase, met als eerstvolgende mijlpaal de start van de aanbesteding op 1 februari 2021. Vanaf dat moment kunnen aanbieders inschrijven. De gunning is voorzien op of rond 1 juli 2021. Daarna hebben de gemeenten én de aanbieders nog een half jaar de tijd om de benodigde processen goed in te richten, zodat de contracten op 1 januari 2022 kunnen ingaan. In de mijlpalenkalender staan alle relevante data op een rijtje.

 

Informatiesessie 1 februari 2021

1 februari vond een informatiesessie plaats waarin een toelichting is gegeven op de nieuwe inkoop en aanbestedingsprocedures die van toepassing zijn op de inkoop voor 2022. Hier vindt u de opname van deze sessie. De presentatie van de sessie vindt u hier. Na de sessie waren er nog enkele openstaande vragen. Deze vragen en de antwoorden daarop vindt u hier

 

Tenders op Negometrix:

Via onderstaande links komt u bij de betreffende tenders op Negometrix (u dient eerst in te loggen met de gegevens die u heeft aangemaakt bij uw account):

168667:  Maatwerkdiensten Wmo (Inschrijftermijn is verstreken)
169181:   Opgroeiproblematiek jonge kind en Ernstig meervoudige beperking - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
169167:   Gezinshuizen - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
169313:   Participatie - begeleiding collectief (Inschrijftermijn is verstreken)
169490:  Participatie - begeleiding individueel (Inschrijftermijn is verstreken)
168884:  Vaktherapie Lokaal (Inschrijftermijn is verstreken)
169117:   Dyslexie - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
169359:  Zelfstandig Wonen Training - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
169362:  Terug naar school - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
168657:  Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg (Inschrijftermijn is verstreken)
169358:  Pleegzorg - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
171532:  Wmo Logeren Limburg-Noord 2021 (Inschrijftermijn is verstreken)
169365:  GGZ - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
171557:  Ambulant GGZ Lokaal (Inschrijftermijn is verstreken)
171830:  Ambulante hulp (Inschrijftermijn is verstreken)
171837:  Ambulante hulp Perspectief 1 Lokaal (Inschrijftermijn is verstreken)
169360:  Kleinschalige woonleefgroep - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
169363:  Duurzame daginvulling - Jeugd (Inschrijftermijn is verstreken)
172288:  Duurzame daginvulling Lokaal (Inschrijftermijn is verstreken)
174382:  Logeren (Inschrijftermijn is verstreken)
182765:  Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf open house 2022

 

Meer informatie en contact

Klik op de pagina’s rechts in het scherm voor meer informatie. Toch nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een berichtje naar de programmasecretaris. Op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de themanieuwsbrief die periodiek verschijnt (zie rechtsonder in dit scherm). Op de websites van de deelnemende gemeenten staat ook veel informatie over het sociaal domein: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.