Informatiesessie 1 februari 2021

1 februari vond een informatiesessie plaats waarin een toelichting is gegeven op de nieuwe inkoop en aanbestedingsprocedures die van toepassing zijn op de inkoop voor 2022. Hier vindt u de opname van deze sessie. De presentatie van deze sessie vindt u hier. Na afloop van de sessie waren er nog enkele openstaande vragen. Deze vragen en de antwoorden hierop vindt u hier.

 

Tenders op Negometrix:

Via onderstaande links komt u bij de betreffende tenders op Negometrix (u dient eerst in te loggen met de gegevens die u heeft aangemaakt bij uw account):

169762: Bemoeizorg (Inschrijftermijn is verstreken)
170130: Preventie (Inschrijftermijn is verstreken)
170086: Maatschappelijke Opvang (Inschrijftermijn is verstreken)
170044: Beschermd Wonen (Inschrijftermijn is verstreken)

 

Inkoop Sociaal Domein 2022 Noord- en Midden-Limburg

 

De regio’s Noord- en Midden-Limburg zijn voornemens om nieuwe overeenkomsten af te sluiten voor het Sociaal Domein die als ingangsdatum 1 januari 2022 hebben. Het gaat om de segmenten van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGZ-preventie.

We noemen dit het project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”.

Het project regelt voor de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten de doordecentralisatie en transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGZ preventie, inclusief de inkoop op deze drie onderdelen. Dit project sluit aan op de landelijke ontwikkeling rondom de decentralisatie van beschermd wonen en baseert zich op het regionale visiedocument van 2017. Het project is begin 2020 gestart en loopt tot 1 januari 2022. Per die datum moeten alle voorbereidende werkzaamheden van de projectgroep zijn afgerond.

Op dit moment worden daar de noodzakelijke voorbereidingen voor getroffen.

Het betreft de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Om zowel aanbieders als andere belanghebbenden op de hoogte te houden hebben we deze webpagina ingericht waar algemene informatie over dit project wordt opgenomen. Daarnaast worden periodiek nieuwsbrieven verstuurd. Verslagen van bijvoorbeeld aanbiederssessies worden op deze website gepubliceerd en geven u de gelegenheid om hierop te reageren. Op deze wijze willen we bijdragen aan transparantie en iedereen gelijke kansen geven. De aankondigingen voor de aanbestedingen worden gepubliceerd op Negometrix en TenderNed.

Op elk verslag heeft u tot twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven via de discussiepagina. Voor ieder segment is een aparte discussiepagina aangemaakt, u benadert deze door te klikken op 'verslagen'. De reacties worden door de werkgroepen van het project beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.

In het proces richting de nieuwe aanbesteding zijn we gebonden aan richtlijnen. We kennen transparante marktconsultaties / aanbiederssessies, waarbij we als inkopende partij informatie bij de markt hebben opgehaald en informatie hebben gedeeld. Op basis van die informatie wordt de aanbesteding verder vormgegeven. We mogen geen (individuele) gesprekken voeren met aanbieders over de inhoud van de nieuwe aanbesteding. In januari 2021 wordt de aanbesteding gepubliceerd en dan wordt meer duidelijk. Tot die tijd gaan we ervan uit dat aanbieders uitgaan van informatie die in het gehele proces transparant wordt verstrekt door de MGR, onder andere via deze website en via de MGR-Nieuwsmailings.

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u deze stellen via info@sdln.nl, onder vermelding van project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”.

Bent u nog geen door MGR gecontracteerde aanbieder dan kunt u ook reageren via dit e-mailadres. MGR kan dan, indien nodig, uw reactie toevoegen aan het discussieforum.

 

Algemeen

Kernpunten uit deelsessie 18-11-2020 met partners lokale sociale basis gemeenten Noord- en Midden-Limburg
Sheets marktconsultatie 30-11-2020
Uitnodiging marktconsultatie 30-11-2020
Presentatie marktconsultatie 14-10-2020

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3 - maart 2021
Nieuwsbrief 2 - december 2020
Nieuwsbrief 1 - oktober 2020

 

Beschermd wonen

Verslagen 

 

Maatschappelijke opvang

 Verslagen

 

Bemoeizorg & OGGZ-preventie

Verslagen