Inkoop en gecontracteerde aanbieders 2022 en verder

Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe overeenkomsten in werking getreden tussen de zeven gemeenten in Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) en aanbieders in het sociaal domein. De overeenkomsten betreffen dienstverlening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Aan een aantal overeenkomsten nemen ook de zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) deel.

De overeenkomsten zijn het resultaat van diverse aanbestedingen en open-houseprocedures. De procedures zijn in 2021 gestart en inmiddels allemaal afgerond.

Alle overeenkomsten hebben een looptijd van 4 jaar (2022 t/m 2025) en kunnen daarna tweemaal met drie jaar verlengd worden. De totale looptijd van de overeenkomsten kan dus op 10 jaar uitkomen.

 

Inkoop

Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen:

Geen.


Verwachte aanbestedingen:

Geen.

Open house inkoop


Tender 171532 Wmo Logeren

Eerstvolgende aanmelding mogelijk per: 1 april 2022.
Na 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum overeenkomst: de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten.

Tender 169490 Participatie begeleiding individueel
Eerstvolgende aanmelding mogelijk per: 1 april 2022.
Na 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum overeenkomst: de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten.

 

Overeenkomsten en gecontracteerde aanbieders

Onderstaand wordt per domein aangegeven wie de gecontracteerde aanbieders zijn en welke aanbestedingsdocumenten van toepassing waren. Een aantal bijlagen bij de aanbestedingen zijn van toepassing op alle domeinen (uitgezonderd Jeugd Segment 1) namelijk:


Algemene inkoopvoorwaarden sociaal domein
Regeling social return Limburg-Noord
Regeling sociaal return checklist & waarden Limburg-Noord
Regeling social return Midden-Limburg
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen

De aanbestedingsleidraden, bijlagen en Nota’s van Inlichtingen die specifiek zijn per (sub)segment zijn hieronder opgenomen. Op de webpagina uitvoering staan de werkafspraken, handboeken, de back office processen en nog enkele andere documenten.

 

Jeugd

Jeugd Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf

Looptijd: 2023 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)

Deelnemende gemeenten: de 14 gemeenten van de regio Noord- en Midden-Limburg.

De overeenkomsten met de 2 gecontracteerde combinaties gaan in op 1 januari 2023.
Het overzicht 'Gecontracteerde aanbieders' wordt begin 2023 hierop aangepast.

Gecontracteerde aanbieders Segment 1

Inkoopdocument en bijlagen Segment 1

Nota van Inlichtingen Segment 1


Jeugd Segment 2 Wonen, Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling en Segment 4 Ambulant

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)

Zie voor de deelnemende gemeenten per tender onderstaand overzicht 'Gecontracteerde aanbieders'.

Gecontracteerde aanbieders Segmenten 2, 3 en 4

Tarieven 2022

Tarieven 2023

Tarieven 2023 plekken Venlo en Bergen

Aanbestedingsleidraden en bijlagen en Nota's van Inlichtingen Jeugd Segment 2, 3 en 4

 

Maatwerkdiensten Wmo

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)

Zie voor de deelnemende gemeenten per tender onderstaand overzicht 'Gecontracteerde aanbieders'.

Gecontracteerde aanbieders

Tarieven 2022

Tarieven 2023

Aanbestedingsleidraden en bijlagen en Nota's van Inlichtingen Wmo

 

Participatie

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten: de gemeenten in Noord-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

Tarieven 2022

Tarieven 2023

Aanbestedingsleidraden en bijlagen en Nota's van Inlichtingen Participatie

 

Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten: de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

Aanbestedingsleidraad en bijlagen en Nota van Inlichtingen Beschermd Wonen

 

Maatschappelijke Opvang Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten: de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg m.u.v. Gennep

Gecontracteerde aanbieder

Aanbestedingsleidraad en bijlagen en Nota van Inlichtingen Maatschappelijke Opvang

 

Bemoeizorg Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten:
• Perceel 1 Bemoeizorg Noord-Limburg: de gemeenten in Noord-Limburg m.u.v. Gennep en Venlo
• Perceel 2 Bemoeizorg Midden-Limburg: de gemeenten in Midden-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

Aanbestedingsleidraad en bijlagen en Nota's van Inlichtingen Bemoeizorg

 

Preventie OGGZ Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten:
• Perceel 1 Preventie OGGZ Noord-Limburg: de gemeenten in Noord-Limburg m.u.v. Gennep en Venlo
• Perceel 2 Preventie OGGZ Midden-Limburg: de gemeenten in Midden-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

Aanbestedingsleidraad en bijlagen en Nota's van Inlichtingen Preventie OGGZ