Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Aanbestedingsstukken

Onderstaand wordt per domein aangegeven wie de gecontracteerde aanbieders zijn en welke aanbestedingsdocumenten van toepassing waren. Een aantal bijlagen bij de aanbestedingen zijn van toepassing op alle domeinen (uitgezonderd Jeugd Segment 1)

Algemeen

Algemene documenten inkoop Sociaal Domein

Hier vindt u de Algemene inkoopvoorwaarden sociaal domein Limburg-Noord en de documenten Social Return en MVI. Deze documenten zijn van toepassing op al onze overeenkomten.

Bekijk andere documenten

Op de webpagina Documenten & Downloads staan de werkafspraken, handboeken, de back office processen en nog enkele andere documenten.