Terug naar alle discussies

Werksessie Jeugd, segment 2

gestart op 22-07-2020 | 0 reacties

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Onderstaand vindt u de presentaties en/of de verslagen van de aanbiederssessies die per segment worden georganiseerd.Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment logeren 13-07-2020 (publicatiedatum 22-07-2020)
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment logeren 27-07-2020 (publicatiedatum 07-08-2020)


 


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.