Jeugd, segment 2: Wonen

gestart op 20-08-2020 | 0 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Onderstaand vindt u de presentaties en/of de verslagen van de aanbiederssessies die per segment worden georganiseerd.


Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Logeren 13-07-2020 (publicatiedatum 22-07-2020)
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Logeren 27-07-2020 (publicatiedatum 07-08-2020)

Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Pleegzorg 21-07-2020 (publicatiedatum 11-08-2020)
     Bijlage: gespreksnotitie segment wonen pleegzorg
     Bijlage: Inhoud product jeugdzorg Noord- en Midden-Limburg
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Pleegzorg 11-08-2020 (publicatiedatum 13-08-2020)
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Pleegzorg 25-08-2020 (publicatiedatum 04-09-2020)


Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Gezinshuizen 21-07-2020 (publicatiedatum 11-08-2020)
     Bijlage: gespreksnotitie segement wonen gezinshuizen
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Gezinshuizen 13-08-2020 (publicatiedatum 20-08-2020)
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Gezinshuizen 20-8-2020 (publicatiedatum 26-08-2020
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Gezinshuizen 25-08-2020 (publicatiedatum 04-09-2020)


Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Begeleid Wonen 13-08-2020 (publicatiedatum 19-08-2020)
     Bijlage: gespreksnotitie Begeleid Wonen
     Bijlage: Presentatie werksessie Begeleid Wonen 
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Begeleid Wonen 27-08-2020 (publicatiedatum 07-09-2020)
Verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment Begeleid Wonen 10-09-2020 (publicatiedatum 21-09-2020)


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.