Ontwikkeldoel

De gemeenten in de regio Limburg-Noord denken in het kader van het project Sturing en inkoop na over hoe het toekomstig zorglandschap passend en duurzaam ingericht kan worden. Daarin kijken ze naar onder andere naar de sturingselementen bekostiging, contract, toegang en leveranciersmanagement.

Gedurende de looptijd van dit project worden de bestaande inkoopovereenkomsten alleen aangepast op onderdelen die niet behoren tot of niet kunnen wachten op de afronding van het project.

Voor de aanpassingen die te klein zijn om er een aparte tafel voor in te stellen, wordt onder meer een ontwikkeltafel in het leven geroepen voor onderwerpen van inhoudelijke aard (i.t.t. onderwerpen van administratief-juridische aard). Er kunnen doorlopend onderwerpen op deze tafel worden geagendeerd. Wanneer er geen onderwerpen (meer) zijn, wordt de tafel ‘slapend’ totdat er weer een nieuw onderwerp op de agenda wordt gezet.

 

Planning

14 november 2019 gemeentelijk voorstel kwaliteitseisen gezinshuizen
5 december 2019                bijeenkomst ontwikkeltafel per mail (vaststelling concept voorstel) 
18 - 31 januari 2020 virtuele ontwikkeltafel
begin februari bijeenkomst ontwikkeltafel per mail (vaststelling voorstel)
12 maart 2020 voorstel overgenomen door de gemeenten

 

Stukken

Gemeentelijk voorstel gezinshuizen

Virtuele ontwikkeltafel gezinshuizen
- concept voorstel ontwikkeltafel 
- afweging ontvangen reacties 

Voorstel ontwikkeltafel aan de gemeenten

 

Samenstelling

  • Limburgse Zorgboeren
  • Samenwerkende Zorgverleners Limburg
  • Bijzonder Jeugdwerk
  • Proteion Schoon
  • gemeente Peel en Maas
  • MGR