Ontwikkeldoel

De gemeenten in de regio Limburg-Noord denken in het kader van het project Sturing en inkoop na over hoe het toekomstig zorglandschap passend en duurzaam ingericht kan worden. Daarin kijken ze naar onder andere naar de sturingselementen bekostiging, contract, toegang en leveranciersmanagement.

Gedurende de looptijd van dit project worden de bestaande inkoopovereenkomsten alleen aangepast op onderdelen die niet behoren tot of niet kunnen wachten op de afronding van het project.

Voor de aanpassingen die te klein zijn om er een aparte tafel voor in te stellen, wordt onder meer een ontwikkeltafel in het leven geroepen voor onderwerpen van inhoudelijke aard (i.t.t. onderwerpen van administratief-juridische aard). Er kunnen doorlopend onderwerpen op deze tafel worden geagendeerd. Wanneer er geen onderwerpen (meer) zijn, wordt de tafel ‘slapend’ totdat er weer een nieuw onderwerp op de agenda wordt gezet.

Planning

Deze tafel is momenteel niet actief.

 

Stukken

Aangezien de tafel niet actief is zijn er momenteel geen stukken.

 

Samenstelling

  • Limburgse Zorgboeren
  • Samenwerkende Zorgverleners Limburg
  • Schoolstraat 8
  • Bijzonder Jeugdwerk
  • Proteion Schoon
  • gemeente Venray
  • MGR