Ontwikkeldoel

De gemeenten in de regio Limburg-Noord denken in het kader van het project Sturing en inkoop na over hoe het toekomstig zorglandschap passend en duurzaam ingericht kan worden. Daarin kijken ze naar onder andere naar de sturingselementen bekostiging, contract, toegang en leveranciersmanagement.

Gedurende de looptijd van dit project worden de bestaande inkoopovereenkomsten alleen aangepast op onderdelen die niet behoren tot of niet kunnen wachten op de afronding van het project.

Voor de aanpassingen die te klein zijn om er een aparte tafel voor in te stellen, wordt onder meer een ontwikkeltafel in het leven geroepen voor onderwerpen van inhoudelijke aard (i.t.t. onderwerpen van administratief-juridische aard). Er kunnen doorlopend onderwerpen op deze tafel worden geagendeerd. Wanneer er geen onderwerpen (meer) zijn, wordt de tafel ‘slapend’ totdat er weer een nieuw onderwerp op de agenda wordt gezet.

Planning 

25 mei 2020 Gemeentelijk voorstel
28 mei 2020 Bijeenkomst ontwikkeltafel per mail (vaststelling concept voorstel)
24 aug-6 sept 2020   Virtuele ontwikkeltafel
 7 september 2020 Bijeenkomst ontwikkeltafel per mail (vaststelling voorstel)
 15 oktober 2020 Besluitvorming gemeenten

Stukken

Gemeentelijk voorstel

Virtuele ontwikkeltafel
Concept voorstel ontwikkeltafel

Voorstel onwikkeltafel

 

 

Samenstelling

  • Limburgse Zorgboeren
  • Samenwerkende Zorgverleners Limburg
  • Schoolstraat 8
  • Bijzonder Jeugdwerk
  • Proteion Schoon
  • gemeente Venray
  • MGR