Ontwikkeldoel

De gemeenten in de regio Limburg-Noord denken in het kader van het project Sturing en inkoop na over hoe het toekomstig zorglandschap passend en duurzaam ingericht kan worden. Daarin kijken ze naar onder andere naar de sturingselementen bekostiging, contract, toegang en leveranciersmanagement.

Gedurende de looptijd van dit project worden de bestaande inkoopovereenkomsten alleen aangepast op onderdelen die niet behoren tot of niet kunnen wachten op de afronding van het project.

Voor de aanpassingen die te klein zijn om er een aparte tafel voor in te stellen, wordt onder meer een ontwikkeltafel in het leven geroepen voor onderwerpen van inhoudelijke aard (i.t.t. onderwerpen van administratief-juridische aard). Er kunnen doorlopend onderwerpen op deze tafel worden geagendeerd. Wanneer er geen onderwerpen (meer) zijn, wordt de tafel ‘slapend’ totdat er weer een nieuw onderwerp op de agenda wordt gezet.


Planning

22 augustus 2019          bijeenkomst ontwikkeltafel
2 - 15 september 2019        virtuele ontwikkeltafel
2 okt 2019 bijeenkomst ontwikkeltafel per e-mail (vaststelling voorstellen)
2 okt 2019 voorstellen door regiogemeenten overgenomen
21 nov 2019 voorstel door de gemeenten overgenomen

 

Stukken

Ontwikkeltafel 22 augustus 2019
- bespreekstuk
- verslag

Virtuele ontwikeltafel
- concept voorstellen

Voorstellen aan de gemeenten
- voorstellen


Samenstelling

  • Limburgse Zorgboeren
  • AltraCura
  • Samenwerkende Zorgverleners Limburg
  • Schoolstraat 8
  • Bijzonder Jeugdwerk
  • Proteion Schoon
  • gemeente Venray
  • MGR