Ontwikkeldoel

Vorig jaar heeft de ontwikkeltafel Tarieven Wmo geen advies uit kunnen brengen over een reëel tarief het product vervoer dagbesteding. Dit najaar denken de gemeenten en de aanbieders opnieuw na over een reëel tarief. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een adviesbureau. Uiteindelijk brengt de ontwikkeltafel een advies aan de gemeenten uit over een reëel tarief voor vervoer dagbesteding vanaf 1 januari 2020.


Planning

2 september 2019 OT - concept voorstel aan de gemeenten
23 september - 6 oktober 2019    Virtuele ontwikkeltafel
21 november 2019 gemeentelijk voorstel door de regiogemeenten overgenomen

 

Stukken

Ontwikkeltafel 2 september 2019
Tariefadvies HHM
Verslag
Nader standpunt gemeenten

Virtuele ontwikkeltafel
Conceptvoorstel
Bijlage 1: tariefadvies HHM
Bijlage 2: nader standpunt gemeenten

Definitief voorstel
Gemeentelijk voorstel met bijlagen (OT heeft geen unanimiteit bereikt)


Samenstelling

  • Proteion
  • De Zorggroep
  • PSW
  • Limburgse Zorgboeren
  • SGL
  • GGZ Oost-Brabant
  • gemeente Bergen
  • gemeente Venray
  • gemeente Venlo
  • MGR