Ontwikkeldoel

Vorig jaar heeft de ontwikkeltafel Tarieven Wmo geen advies uit kunnen brengen over een reëel tarief het product vervoer dagbesteding. Dit najaar denken de gemeenten en de aanbieders opnieuw na over een reëel tarief. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een adviesbureau. Uiteindelijk brengt de ontwikkeltafel een advies aan de gemeenten uit over een reëel tarief voor vervoer dagbesteding vanaf 1 januari 2020.


Planning

Week 36 OT - concept voorstel aan de gemeenten
Week 38-39           Virtuele ontwikkeltafel
Week 41 OT - definitief voorstel aan de gemeenten

 

Stukken

Er zijn nog geen stukken van de ontwikkeltafel.


Samenstelling

  • Proteion
  • De Zorggroep
  • PSW
  • Limburgse Zorgboeren
  • SGL
  • GGZ Oost-Brabant
  • gemeente Bergen
  • gemeente Venray
  • gemeente Venlo
  • MGR