Ontwikkeldoel

Vorig jaar heeft de ontwikkeltafel Tarieven Wmo geen advies uit kunnen brengen over een reëel tarief het product logeren. Dit najaar denken de gemeenten en de aanbieders opnieuw na over een reëel tarief. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een adviesbureau. Uiteindelijk brengt de ontwikkeltafel een advies aan de gemeenten uit over een reëel tarief voor logeren vanaf 1 januari 2020.


Planning

19 augustus 2019          OT - aanscherping productdefinities
6 september 2019 OT - Conceptvoorstel aan de gemeenten
23 september - 6 oktober 2019    Virtuele ontwikkeltafel
Week 41 OT - definitief voorstel aan de gemeenten

 

Stukken

Onwikkeltafel 19 augustus 2019
Concept productelementen logeren
Verslag
Verslag - omschrijving productelementen

Ontwikkeltafel 6 september 2019
Tariefadvies HHM
Verslag
Rekentabel

Virtuele ontwikkeltafel
Via de virtuele tafel die start op 23 september kunnen aanbieders en gemeenten reageren op bovenstaande stukken vanuit de ontwikkeltafel 6 september 2019.


Samenstelling

  • Logeerhuis Kapstok
  • De Zorggroep
  • SGL
  • WAUW speciaal voor jou
  • Autisme thuis en uit
  • gemeente Peel en Maas
  • gemeente Beesel
  • MGR