Ontwikkeldoel

Vorig jaar heeft de ontwikkeltafel Tarieven Wmo geen advies uit kunnen brengen over een reëel tarief het product logeren. Dit najaar denken de gemeenten en de aanbieders opnieuw na over een reëel tarief. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een adviesbureau. Uiteindelijk brengt de ontwikkeltafel een advies aan de gemeenten uit over een reëel tarief voor logeren vanaf 1 januari 2020.


Planning

19 augustus           OT - aanscherping productdefinities
Week 36 OT - Conceptvoorstel aan de gemeenten
Week 38-39 Virtuele ontwikkeltafel
Week 41 OT - definitief voorstel aan de gemeenten

 

Stukken

Onwikkeltafel 19 augustus
Bespeekstuk


Samenstelling

  • Logeerhuis Kapstok
  • De Zorggroep
  • SGL
  • WAUW speciaal voor jou
  • Autisme thuis en uit
  • gemeente Peel en Maas
  • gemeente Beesel
  • MGR