Ontwikkeldoel

In 2017 heeft de ontwikkeltafel Beschermd Wonen/Begeleiding individueel aan de regiogemeenten voorgesteld om het product ‘begeleiding individueel gespecialiseerd’ per 1 januari 2018 als volgt aan te scherpen: “het product is bedoeld voor zeer kwetsbare personen met een intensieve begeleidingsvraag gedurende maximaal 5 dagen per week. Kenmerkend is dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op planbare én onplanbare zorg. Deze zorg wordt geboden op ma t/m vr tussen 07.00 en 22.00.”

Om onbekende redenen hebben de gemeenten destijds geen besluit over het voorstel genomen. Zij willen dat nu alsnog doen.

 

Planning

juni 2017 voorstel OT BW/BGI
feb 2019 afstemming aanbieders ontwikkeltafel
8-21 april 2019 virtuele ontwikkeltafel
27 aug 2019 ontwikkeltafel
24 oktober 2019 voorstel door de gemeenten overgenomen

 

Stukken

Virtuele ontwikkeltafel 2019
Concept voorstel t.b.v. VOT

Ontwikkeltafel 27 augustus 2019
Bespreekstuk
Verslag
Definitef voorstel

Besluitvorming gemeenten 24 oktober 2019
De gemeenten hebben het voorstel van de ontwikkeltafel overgenomen.

Deelnemers

- METggz
- Bijzonder Jeugdwerk
- AltraCura
- gemeente Venray