Ontwikkeldoel

In 2017 heeft de ontwikkeltafel Beschermd Wonen/Begeleiding individueel aan de regiogemeenten voorgesteld om het product ‘begeleiding individueel gespecialiseerd’ per 1 januari 2018 als volgt aan te scherpen: “het product is bedoeld voor zeer kwetsbare personen met een intensieve begeleidingsvraag gedurende maximaal 5 dagen per week. Kenmerkend is dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op planbare én onplanbare zorg. Deze zorg wordt geboden op ma t/m vr tussen 07.00 en 22.00.”

Om onbekende redenen hebben de gemeenten destijds geen besluit over het voorstel genomen. Zij willen dat nu alsnog doen.

 

Planning

juni 2017 voorstel OT BW/BGI
feb 2019 afstemming aanbieders ontwikkeltafel
8-21 april 2019 virtuele ontwikkeltafel
27 aug 2019 ontwikkeltafel
24 oktober 2019 besluitvorming gemeenten

 

Stukken

Virtuele ontwikkeltafel
Concept voorstel t.b.v. VOT

Ontwikkeltafel 27 augustus
Bespreekstuk
Verslag
Definitef voorstel

 

Deelnemers

- METggz
- Bijzonder Jeugdwerk
- AltraCura
- gemeente Venray