Ontwikkeldoel

De gemeenten in de regio Limburg-Noord willen de tarieven van de maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning, die voor de gezamenlijke Noord-Limburgse gemeenten worden ingekocht door de MGR, gaan indexeren. De ontwikkeltafel adviseert de gemeenten over de in de inkoopovereenkomsten op te nemen bepalingen: het te hanteren prijsindexcijfer, het moment van invoering, het moment en de wijze van eerste indexering, afronding en dergelijke.

Planning

25 februari 2019                  fysieke ontwikkeltafel
1 - 14 maart 2019 virtuele ontwikkeltafel
18 maart 2019 fysieke ontwikkeltafel
21 maart 2019 voorstel niet door regiogemeenten overgenomen
16 mei 2019 alternatief besluit gemeenten

Stukken

Fysieke ontwikkeltafel 25 februari 2019
- Bespreekstuk
- Verslag

Virtuele ontwikkeltafel
- Concept voorstel ontwikkeltafel

Fysieke ontwikkeltafel 18 maart 2019
- Afwegingen n.a.v. VOT
- Bijlage Administratieve lasten
- Verslag

Voorstel ontwikkeltafel
- Voorstel ontwikkeltafel
- Bijlage

Samenstelling

1. Coöperatie Limburgse Zorgboeren
2. Mutsaersstichting
3. PGZ
4. Proteion Schoon
5. Samenwerkende zorgverleners Limburg
6. William Schrikker Pleegzorg
7. Zorggroep Noord- en Midden-Limburg
8. gemeente Peel en Maas
9. gemeente Venlo
10. gemeente Bergen
11. MGR