Ontwikkeldoel

De ontwikkeltafel brengt een voorstel aan de gemeentebesturen uit over het in 2019 te hanteren tarief voor het product Ondersteuning bij huishoudelijk werk.

Planning

9 okt 2018 bijeenkomst ontwikkeltafel
22 - 25 okt 2018 schriftelijke afstemming
6 - 19 nov 2018 virtuele ontwikkeltafel
20 nov 2018 bijeenkomst ontwikkeltafel
11 dec 2018 voorstel tarief overgenomen door regiogemeenten
3 sep 2019 (ovb) bijeenkomst ontwikkeltafel

 

Stukken

Opdracht ontwikkeltafel

Bijeenkomst 9 okt 2018
- concept tarief (1)
- verslag

Schriftelijke afstemming
- concept tarief (2)
- verslag 

Virtuele ontwikkeltafel
- concept tarief (3) + werkwijze facturering
- indexering tarief

Bijeenkomst 20 nov 2018
- verslag
- reactie OT op input VOT
definitief tarief

Op 11 december hebben de regiogemeenten het tariefvoorstel van de ontwikkeltafel overgenomen. De ontwikkeltafel heeft haar verdere bijeenkomsten aangehouden totdat de gemeenten een besluit hebben genomen over de indexering van de tarieven.

Bijeenkomst 3 sep 2019 (ovb)
- agenda

Samenstelling

- Buurtzorg
- Proteion Schoon
- St. Josef Wonen
- Thuiszorg Helpende Hand
- T-zorg
- gemeente Beesel
- gemeente Venlo
- MGR sociaal domein Limburg-Noord