Ontwikkeldoel

De inkoopovereenkomsten Wmo worden op 1 januari 2019 met een jaar verlengd. Op grond van de AMvB reële prijs moeten op dat moment reële tarieven voor de Wmo-producten zijn vastgesteld. Daartoe wordt een kostprijsonderzoek uitgevoerd.

De ontwikkeltafel denkt met het onderzoeksbureau mee over de uitvoering van het onderzoek (o.a. samenstellen uitvraagformat, informatiebijeenkomst houden, uitkomst analyse bespreken) en brengt uiteindelijk een voorstel aan de gemeentebesturen uit over de Wmo-tarieven vanaf 1 januari 2019.


Planning

t/m 7 sept ontwikkelen uitvraagformat
14 - 30 sept informatie-uitvraag aanbieders
9 okt bijeenkomst fysieke ontwikkeltafel
10 - 21 okt virtuele ontwikkeltafel
16 okt informatiebijeenkomst Wmo-aanbieders
23 - 25 okt schriftelijk overleg fysieke ontwikkeltafel
8 nov eindbijeenkomst fysieke ontwikkeltafel
11 dec besluitvorming regiogemeenten over voorstellen


Stukken

Bijeenkomst - 9 oktober
Verslag

Virtuele ontwikkeltafel - 10 t/m 21 oktober
Voorstel ontwikkeltafel Tarieven Wmo
Bijlage 1 - Kostprijsonderzoek Wmo Limburg-Noord - eerste resultaten
Bijlage 2 - Kostprijsonderzoek Wmo Limburg-Noord - concept-kostprijzen

Informatiebijeenkomst Wmo-aanbieders - 16 oktober
Presentatie bijeenkomst kostprijsonderzoek 16 oktober 2018

Eindbijeenkomst ontwikkeltafel - 8 november
Overzicht VOT-input
Reactie op VOT-input
Kostprijsonderzoek Wmo Limburg-Noord - rapport HHM
Verslag

Samenstelling

- Proteion
- de Zorggroep
- PSW
- Limburgse Zorgboeren
- METggz
- SGL
- gemeente Bergen
- gemeente Peel en Maas
- gemeenten Horst aan de Maas
- MGR