Ontwikkeldoel

Deze tafel is ontstaan uit een overleg tussen gemeenten en aanbieders over een oplossing voor de regionale kostenstijging van 20 à 25 procent die gepaard is gegaan met de invoering van begeleiding individueel (BGI) met als eenheid vier weken (de zogenoemde trajectfinanciering), zonder dat hier ook evenredig meer begeleiding voor geleverd is.

 

Planning

16 - 29 juni  virtuele ontwikkeltafel

Deze ontwikkeltafel is gesloten. 

 

Stukken

Voorstel ontwikkeltafel

 

Samenstelling

  1. UniK
  2. Praktijk Dansend Hart
  3. Proteion Groep
  4. MET ggz
  5. Gemeente Bergen
  6. Gemeente Horst aan de Maas
  7. MGR