Ontwikkeldoel

  • Deze tafel inventariseert praktische knelpunten waar gemeenten en aanbieders bij de uitvoering van de overeenkomsten (hoofddocument en bijlagen) tegenaan lopen.
  • Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie wordt het bedenken van oplossingen voor de knelpunten óf alleen bij deze tafel, óf ook bij andere tafels belegd.


Planning

2 juli 2018 deadline input voor startbijeenkomst
3 juli 2018 startbijeenkomst ontwikkeltafel
19 juli 2018 bijeenkomst ontwikkeltafel
16 aug 2018 bijeenkomst ontwikkeltafel
15 - 28 sept 2018 virtuele ontwikkeltafel
2 okt 2018 bijeenkomst ontwikkeltafel (vaststelling voorstellen)
15 nov 2018 voorstellen door regiogemeenten overgenomen
22 feb 2019 slotbijeenkomst ontwikkeltafel

 

Stukken

Bijeenkomst 19 juli
- Opgepakte onderwerpen

Bijeenkomst 16 augustus
- Stand van zaken opgepakte onderwerpen
- Bijlage facturering per maand

Na 16 augustus hebben enkele werkgroepjes verder gewerkt aan een voorstel. De ontwikkeltafel heeft de input van de werkgroepjes per mail besproken en aan haar conceptvoorstellen toegevoegd.

Virtuele ontwikkeltafel
- Conceptvoorstellen ontwikkeltafel
- Bijlage 1: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord
- Bijlage 2: Handleiding berichtenverkeer Wmo Limburg-Noord
- Bijlage 3: Instructie toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling

Bijeenkomst 2 oktober
- afwegingen n.a.v. VOT
- definitieve voorstellen ontwikkeltafel
- Bijlage 1: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord (versie OT)
- Bijlage 1a: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord (vastgestelde versie) 
- Bijlage 2: Handleiding berichtenverkeer Wmo Limburg-Noord (versie OT) 
- Bijlage 2a: Handleiding berichtenverkeer Wmo Limburg-Noord (vastgestelde versie)
- Bijlage 3: Instructie toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling

Slotbijeenkomst 22 februari
- Verslag
- Bijlage


Samenstelling

1. AltraCura B.V.
2. Coöperatie Limburgse Zorgboeren
3. Coöperatie Samenwerkende Zorgverleners Limburg
4. Schoolstraat 8 VOF
5. Stichting Bijzonder Jeugdwerk
6. Stichting BOEI Limburg
7. Gemeente Horst aan de Maas
8. Gemeente Venray
9. Gemeente Peel en Maas
10. MGR sociaal domein Limburg-Noord