Planning en stukken

Op 7 juni heeft de fysieke ontwikkeltafel (FOT) Proces en Organisatie de voorstellen van haar werkgroepen besproken. De hoofdpunten uit die bespreking zijn onderaan ieder voorstel weergegeven.

 

Ontwikkeltafel               Datum                                           Wat                            Stukken
OT 2 22 maart FOT WG High Trust High Penalty - contourenvoorstel  
  30 maart - 12 april     VOT WG Social return - contourenvoorstel
      WG Lastenvermindering 1 - contourenvoorstel
      WG Lastenvermindering 2 - contourenvoorstel
      WG Netwerksamenwerking - contourenvoorstel
      WG Kwaliteit van leven - contourenvoorstel
      WG Kwaliteit van leven - bijlage
      Verslag
       
OT 3  7 juni FOT  WG High Trust High Penalty - voorstel
  15 - 28 juni VOT  WG High Trust High Penalty - bijlage 1
      WG High Trust High Penalty - bijlage 2
      WG High Trust High Penalty - bijlage 3
      WG High Trust High Penalty - bijlage 4a
      WG High Trust High Penalty - bijlage 4b
      WG Social return - voorstel
      WG Lastenvermindering 1 - voorstel
      WG Lastenvermindering 1 - bijlage 1
      WG Lastenvermindering 1 - bijlage 2
      WG Lastenvermindering 1 - bijlage 3
      WG Lastenvermindering 2 - voorstel
      WG Lastenvermindering 2 - bijlage 1
      WG Lastenvermindering 2 - bijlage 2
      WG Lastenvermindering 2 - bijlage 3
      WG Lastenvermindering 2 - bijlage 4
      WG Netwerksamenwerking - voorstel
      WG Netwerksamenwerking - bijlage 1
      WG Netwerksamenwerking - bijlage 2
      WG Leveranciersmanagment - voorstel
      WG Kwaliteit van Leven - contourennotitie 2
      Verslag
       
       
       

 

Samenstelling ontwikkeltafel:

 1. Vincent van Gogh
 2. Activiteitenhuis "De Pastorie"
 3. Virenze Venlo
 4. Opdidakt
 5. De Meent Groep
 6. Proteion
 7. PSW
 8. Rubicon Jeugdzorg
 9. Mutsaersstichting
 10. Gooiendaag
 11. Coöperatie ambulante zelfstandige zorg- en hulpverleners U.A.
 12. Maatwerk Wonen +
 13. BJZ Limburg
 14. SGL
 15. Gemeenten Beesel
 16. Gemeente Venlo
 17. Gemeente Peel en Maas
 18. Gemeente Horst aan de Maas
 19. MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

 

Werkgroepen

Deze ontwikkeltafel heeft meerdere werkgroepen en ontwikkeldoelen:

 

1. Kwaliteit van leven voor mensen met een zware hulpvraag

Deze werkgroep houdt zich bezig met:

 • het uitvoeren van, en trekken van lessen uit de pilot ‘door de bodem’;
 • het implementeren van de vorig jaar benoemde meetinstrumenten en indicatoren voor kwaliteit van leven/positieve gezondheid.

Samenstelling:
- Unik
- SGL
- Synthese
- Zelfregiecentra
- Leger des Heils
- Gemeenten Beesel, Bergen, Peel en Maas

 

2. Netwerksamenwerking

Deze werkgroep houdt zich bezig met het definiëren en implementeren van meetinstrumenten en indicatoren voor de netwerksamenwerking.

Samenstelling:
- MEE
- UniK
- Met ggz
- Rubicon Jeugdzorg
- De Zorggroep
- Vincent van Gogh
- Gemeenten Venlo en Venray

 

3. High trust high penalty

Deze werkgroep houdt zich bezig met het definiëren en implementeren van meetinstrumenten en indicatoren voor high trust en high penalty.

Samenstelling:
- Altra Cura
- Moveoo
- Mutsaersstichting
- PSW
- Gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas

 

4. Social return

Deze werkgroep houdt zich bezig met:

 • opstellen van criteria om te komen tot een categorisering van aanbieders;
 • per aanbiedercategorie benoemen van eisen aan, en mogelijkheden voor social return.

Samenstelling:
- GGZ Oost Brabant
- PSW
- Coöperatie Limburgse Zorgboeren
- Gemeenten Beesel, Venray, Horst aan de Maas

 

5. Accountmanagement en leveranciersmanagement

Deze werkgroep houdt zich bezig met:

 • vorm geven aan account- en leveranciersmanagement;
 • optimaliseren van (het gebruik van) de zoektool.

Samenstelling:
- Rubicon-Jeugdzorg
- Mutsaersstichting
- De Zorggroep
- MET ggz
- Bijzonder Jeugdwerk
- Gemeenten Peel en Maas, Venlo, Venray

 

6. Lastenvermindering - contract, afspraken en tarieven

Deze werkgroep houdt zich bezig met:

de administratieve uitvoerbaarheid van afspraken, rekening houdende met:

 • uniforme werkwijze;
 • duidelijkheid over afspraken uren, etmalen, no show, (in)directe tijd, zonder daarbij de flexibiliteit en/of maatwerk te beperken;
 • implementatie tijd;
 • afronding eenheden, maak tarieven tegen of rond het maximum ‘vast’;
 • jaarovergang in relatie tot 4 wekelijkse perioden CAK;
 • BTW vraagstuk.

de beperking van de administratieve lasten in de overeenkomst, onder meer door:

 • toepassing van de landelijke standaardartikelen;
 • afstemming van de stijl van de ontwikkelovereenkomst op de inkoopovereenkomst;
 • beperking van het programma van eisen tot toelatingseisen en het verplaatsen van alle overige onderwerpen naar de overeenkomst.

het opnemen van alle administratieve bepalingen uit de inkoopovereenkomst en het programma van eisen in een aparte (flexibele) administratieve bijlage.

Samenstelling:
- Coöperatie Limburgse Zorgboeren
- Omdat het Kan
- De Zorggoep
- Rubicon Jeugdzorg
- Mutsaersstichting
- PSW
- Gemeenten Venlo en Venray

 

7. Lastenvermindering - accountantsverklaring, NHC, berichtenverkeer en accountgesprekken

Deze werkgroep houdt zich bezig met:

 • het vervangen van de verplichte accountantsverklaring door een verplichte jaarrapportage;
 • het vormgeven van de wijze waarop vanaf 2018 wordt omgegaan met de kosten die samenhangen met het huisvesten van cliënten (NHC);
 • de toepassing van het berichtenverkeer en de consequenties van het niet hanteren ervan;
 • het moment en de wijze waarop zorgverleners inhoudelijke verantwoording moeten afleggen.

Samenstelling:
- Moveoo
- MET ggz
- Bijzonder Jeugdwerk
- Koraal Groep
- Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo