Ontwikkeldoelen:

Deze ontwikkeltafel gaat zich bezighouden met de doorontwikkeling van beschermd wonen. Tot de te onderzoeken onderwerpen behoort:

 • de ontwikkeling van beschermd wonen zonder leeftijdsknip (bijvoorbeeld 18-/18+);
 • verbreding van het product zodat ook cliënten die niet binnen het kader van de GGZ vallen voor een vorm van beschermd wonen in aanmerking kunnenkomen wanneer dit noodzakelijk is;
 • de ontwikkeling naar het ‘nieuwe beschermd wonen’.

 

Ontwikkeltafel                  Datum                                                      Wat                     Stukken
OT 2 16-28 maart         VOT Contourenvoorstel
OT 3 1-14 juni 

VOT 

Voorstel
       
       

Samenstelling:

 1. Vincent van Gogh
 2. MET ggz
 3. Stichting WonenPlus
 4. Leger des Heils W&G Limburg-Brabant
 5. Bijzonder Jeugdwerk
 6. Care Plus
 7. Moveoo
 8. Regionaal Autisme Centrum
 9. PGZ
 10. Gemeente Venlo
 11. Gemeente Peel en Maas
 12. Gemeente Bergen
 13. Gemeente Venray