CAK-codes

Cliënten moeten voor Wmo-ondersteuning een eigen bijdrage betalen. Om er voor te zorgen dat de cliënten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is aanlevering van gegevens bij het CAK van belang. Voor diensten per uur of etmaal moet de aanbieder de gegevens aanleveren bij het CAK. Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens zorgt er voor dat de cliënt op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt. Meer informatie over het aanleveren vindt u op: https://www.hetcak.nl/zakelijk/vragen/aanleveren-wmo-gegevens

Nieuwe aanlevertermijn CAK: 28 dagen

Vanaf 1 januari 2019 heeft de aanbieder maximaal 28 dagen de tijd om gegevens voor de eigen bijdrage Wmo bij het CAK aan te leveren. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt. Dit is in lijn met de AMvB over aanlevertermijnen die per 1 januari 2019 in gaat. Lukt het niet om op tijd aan te leveren? Dan int het CAK nog steeds de eigen bijdrage en draagt deze af aan de gemeente.

Late aanleveringen worden wel gemonitord en gerapporteerd aan het ministerie van VWS. Het ministerie heeft de mogelijkheid om interbestuurlijk toezicht in te stellen richting gemeenten die niet aan de aanlevertermijn voldoen.