Berichtenverkeer en facturatie Jeugd en Wmo

 

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot het berichtenverkeer en de facturatie voor Jeugd- en Wmo-diensten. De gemeenten in de regio Limburg-Noord hebben een uniforme werkwijze opgesteld voor het berichtenverkeer, waarbij zij in zoveel mogelijk gevallen dezelfde werkwijze hanteren. Deze uniforme werkwijzen zijn nu aangepast aan de situatie voor 2018 en hiernaast te downloaden.

 

Migratie berichtenverkeer iJw en iWmo naar versie 2.2

Eind maart komt er wederom een belangrijke wijziging in het berichtenverkeer. Net als bij de vorige update komt het berichtenverkeer een tijdje stil te liggen. De reden hiervoor is dat berichten verstuurd met de 2.1 standaard ook alleen beantwoord kunnen worden met de 2.1 berichten. Voor de migratie moeten dus bijvoorbeeld alle ingediende facturen afgehandeld zijn omdat de gemeente anders geen 304-bericht meer kan sturen. De gemeenten in de regio Limburg-Noord volgen in deze het landelijk draaiboek. De beide landelijke draaiboeken zijn hiernaast te downloaden. De nieuwsmailing die hierover verstuurd is kunt u hier teruglezen.

 

Bijeenkomst berichtenverkeer, facturatie en wijzigingen 2018

Op donderdag 16 november 2017 heeft de Regionale Werkgroep Backoffice van de gemeenten in de regio Limburg-Noord een bijeenkomst over het berichtenverkeer, de facturatie en de wijzigingen 2018 georganiseerd. In deze bijeenkomst, bedoeld voor backoffice- en administratieve medewerkers van aanbieders, werd toegelicht hoe omgegaan moet worden met alle wijzigingen in 2018 en konden vragen worden gesteld over de administratieve verwerking van deze wijzigingen. De presentaties die bij de workshops zijn gegeven vindt u hiernaast. 

 

Contactgegevens per gemeente (backoffices) en gemeentecodes

Voor vragen over uitval van berichten en facturen kunt u per e-mail contact opnemen met de betreffende gemeente(n). In onderstaand overzicht staan de e-mailadressen en gemeentecodes. Een aanbieder heeft deze codes nodig in VECOZO. Voor vragen over VECOZO of technische problemen kunt u het beste contact opnemen met VECOZO via support@vecozo.nl.

 

Gemeente E-mailadres backoffice Gemeentecode
Beesel

zorgfacturen@beesel.nl

0889

Bergen

backofficesd@bergen.nl

0893
Gennep

CrediteurenZorg@gennep.nl

0907
Horst aan de Maas    

postbuswiz@horstaandemaas.nl

1507
Peel en Maas

facturensociaaldomein@peelenmaas.nl       

1894
Venlo

facturen: crediteurensoza@venlo.nl
overige zaken: wmo-wiz@venlo.nl

0983
Venray

schakelplein@venray.nl

0984