Algemene startbijeenkomst

Het ontwikkeljaar is gestart met een integrale bijeenkomst. Op basis van de input uit de startbijeenkomst zijn de ontwikkeltafels voor 2017 gevormd. Onderstaand kunt u de stukken van de startbijeenkomst raadplegen.

                 
Fysiek (FOT):                         23 november 2016                      Startnotitie
    Verslag plenair
    Verslag subgroepen Wmo en HbH
    Verslag subgroep proces en organisatie
    Verslag subgroep participatie
    Verslag subgroep jeugd
    Verslag subgroep beschermd wonen
    Verslag subgroep adm. lastenverlichting
Virtueel (VOT): 1-14 december 2016     

 

Ontwikkeltafels

Het ontwikkeltafeljaar bestaat uit een serie van fysieke en/of virtuele ontwikkeltafelvergaderingen (FOT/VOT). Hieronder kunt u doorklikken naar de individuele ontwikkeltafels. U ziet dan wanneer de tafels plaatsvinden, wie de deelnemers zijn en u kunt de bijbehorende stukken raadplegen. U kunt ook direct naar de totaalplanning 2017.

 

Virtuele ontwikkeltafel

 

Archief

Informatie over de ontwikkeltafels uit voorgaande jaren vindt u onder Archief.