Melding calamiteiten of (gewelds)incidenten Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of (gewelds)incident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of (gewelds)incident in verstrekking voorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

 

Toezichthouder Wmo

Om de kwaliteit in voorzieningen te waarborgen is een regionaal toezichthouder Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas, Venlo en Venray. De toezichthouder Wmo onderzoekt calamiteiten en (gewelds)incidenten bij de verstrekking van voorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan aanbieders zijn gesteld. Daarnaast heeft de toezichthouder Wmo een samenwerkende rol met aanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Calamiteit of (gewelds)incident?

Onder calamiteit wordt verstaan:
Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

Onder (gewelds)incident wordt verstaan:
Een(gewelds) incident is een minder ernstige gebeurtenis die via bestaande geprotocolleerde handelswijzen kan worden afgehandeld zonder schadelijke gevolgen voor de cliënt of diens omgeving.

 

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en (gewelds)incidenten binnen de Wmo kunt u melden via het Meldingsformulier. Bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag.

 

Meer informatie?

Meldingsprocedure