Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Lees voor

Formulier

Met dit formulier worden jeugdigen aangemeld voor de Bijzondere Toegang “Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf”

(voorheen segment 1).

Belangrijk

Lever de informatie/analyse van het gezin beknopt en feitelijk aan. Het is belangrijk dat de Bijzondere Toegang een duidelijk beeld heeft van de jeugdige/ het gezin en de hulpvraag. Maak hierbij gebruik van de documentatie die er al is van de jeugdige/het gezin. Die informatie kan in dit aanmeldformulier worden overgenomen.

Binnen de Bijzondere Toegang kijken we samen met de jeugdige/het gezin en de verwijzer naar de mogelijke oplossingen. We vragen met nadruk om voorafgaand aan de bespreking in de Bijzondere Toegang bij de jeugdige/het gezin geen richting te geven en/of verwachtingen te scheppen. Samen met de jeugdige en het gezin zoeken we de best passende oplossing zo dichtbij en zo thuis mogelijk. Het aanbod is niet leidend.

Voorblad

Dit voorblad van het aanmeldformulier met de naw gegevens zal alleen gedeeld worden met de voorzitter van de Bijzondere Toegang en de aanbieder die de zorgvraag invulling geeft. Alleen op dit voorblad staan naw gegevens van ouders en jeugdige. Gebruik na dit voorblad geen namen, toenamen en privacy gevoelige gegevens van de jeugdige en het gezin.

Contact met ons opnemen kan op verschillende manieren. U kunt ook een e-mail sturen naar voorzitterbijzonderetoegang@sdln.nl, of het contactformulier invullen.

Wij zijn van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar op

+31 (0)88 678 1500

Voorblad

Dit voorblad van het aanmeldformulier met de naw gegevens zal alleen gedeeld worden met de voorzitter van de Bijzondere Toegang en de aanbieder die de zorgvraag invulling geeft. Alleen op dit voorblad staan naw gegevens van ouders en jeugdige. Gebruik na dit voorblad geen namen, toenamen en privacy gevoelige gegevens van de jeugdige en het gezin.

Voorblad

Dit voorblad van het aanmeldformulier met de naw gegevens zal alleen gedeeld worden met de voorzitter van de Bijzondere Toegang en de aanbieder die de zorgvraag invulling geeft. Alleen op dit voorblad staan naw gegevens van ouders en jeugdige. Gebruik na dit voorblad geen namen, toenamen en privacy gevoelige gegevens van de jeugdige en het gezin.

Aanmeldformulier Bijzondere Toegang

Met dit formulier worden jeugdigen aangemeld voor de Bijzondere Toegang “Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf”(voorheen segment 1).

Lever de informatie/analyse van het gezin beknopt en feitelijk aan. Het is belangrijk dat de Bijzondere Toegang een duidelijk beeld heeft van de jeugdige/ het gezin en de hulpvraag. Maak hierbij gebruik van de documentatie die er al is van de jeugdige/het gezin. Die informatie kan in dit aanmeldformulier
worden overgenomen.

Hulpvraag

Concreet formuleren van de hulpvraag. Let op: niet aanbodgericht denken, maar hulpvraaggericht

Drie hoofdonderdelen:

1. Kindfactoren

Aanwezige kindfactoren en de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige op het gebied van: 

 • Gezondheid
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Identiteit
 • Gezins- en sociale relaties,
 • Sociale presentatie
 • Zelfredzaamheid
 • Onderwijs en/of dagbesteding Hobby’s en interesseses

2. Ouderfactoren en opvoedcapaciteit 

Aanwezige ouderfactoren en de opvoedcapaciteiten van ouders/ verzorgers op het gebied van:

 • Basale verzorging 
 • Garanderen veiligheid
 • Emotionele warmte
 • Stimuleren
 • Regels en grenzen
 • Stabiliteit

3. Gezin- en omgevingsfactoren 

Gezins- en omgevingsfactoren:

 • Gezinsfunctioneren
 • Familie
 • Wonen 
 • Werk en inkomsten
 • Sociale integratie
 • Gemeenschapsbronnen
 • Zingeving/geloofsovertuiging
 • Draagkracht en leerbaarheid jeugdige en ouders (veranderingsbereidheid)
 • Sterke punten van het gezin
 • Risico’s van het gezin

 

Zijn er andere vormen van hulpverlening binnen het gezin aanwezig? (bijvoorbeeld hulpverlening aan andere kinderen binnen het gezin of ouders) 

Risicotaxatie

Recente risicotaxatie toevoegen en indien aanwezig veiligheidsplan

/
Bijzondere toegang
Filename.txt
Filename.txt
Filename.txt

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Verstuur formulier
Sla tussentijds op
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap
Volgende stap

Je ingevuldde gegevens worden automatisch voor maximaal 7 dagen opgeslagen.

Lees voor

Tijdelijke maatregel Bijzondere Toegang - najaar 2023

Tijdelijk sluiten ouders en de jeugdige niet aan bij de Bijzondere Toegang en vindt het overleg alleen plaats met de verwijzer en betrokken professionals. Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de Bijzondere Toegang, waar er onder andere wordt gekeken naar de herinrichting van het overleg.

Lees voor

Inrichting en werking van het toegangsproces

Aanbieders en gemeenten hebben samen de inrichting van het toegangsproces van segment 1, opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf, vormgegeven. Het gaat bij dit segment om jeugdigen en hun gezinnen waarbij sprake is van zeer complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven; een behandelopname van de jeugdige in een instelling dreigt.

Voor de inrichting en werking van het toegangsproces is documentatie opgesteld. Deze vindt u hier: