Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Actuele inkoop en aanbestedingen

Op deze pagina houden we u op de hoogte van onze actuele en te verwachten aanbestedingen en open house inkopen. Bij iedere actuele inkoop is de link naar het aanbestedingsplatform Mercell S2C weergegeven, zodat u rechtstreeks kunt doorklikken naar de betreffende tender. 

Lees voor

Pool ervaringsdeskundigen Noord- en Midden-Limburg

De 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn in 2021 gestart met een onderzoek naar de inzet en ontwikkelmogelijkheden van ervaringsdeskundigheid. Dit heeft geresulteerd in een visie op deze inzet en de wens om dit laagdrempelig, zonder indicatie, middels een regionale pool van ervaringsdeskundigen toegankelijk te maken voor onze inwoners. Het doel is de kennis en kunde van de ervaringsdeskundigen-inzet onderdeel te laten zijn van de lokale sociale basis en breder te ontsluiten voor onze inwoners.   
De ondersteuning vanuit de pool van ervaringsdeskundigen kan ingezet worden naast, ter vervanging of ter voorkoming van professionele zorg of hulpverlening of wordt ingezet in het kader van nazorg.

Bekijk tender
Lees voor
Open house inkoop

Tender T50427 Wmo Logeren

Eerstvolgende aanmelding mogelijk per: 1 april 2022.
Na 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum overeenkomst: de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten.

Bekijk Tender
Open house inkoop

Tender 169490 Participatie begeleiding individueel

Eerstvolgende aanmelding mogelijk per: 1 april 2022.
Na 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum overeenkomst: de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten.

Bekijk Tender